Import Export Software Policy Workshop

Import Export Software Policy Workshop

Ngày 29/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức Tọa đàm với các Doanh nghiệp về xây dựng cơ chếchính  sách quản lý về hoạt động Xuất khẩu – Nhập khẩu phần mềm & Nội dung số.

Nội dung buổi tọa đàm là trao đổi về tình hình thực hiện xuất nhập khẩu phần mềm, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị phương án quản lý nhằm hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm phát triển.

Lãnh đạo BHTech đã cùng lãnh đạo Sở TT&TT, các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phần mềm tham gia tọa đàm.

Import Export Software Policy Workshop

Seminars with enterprises about policy import-export software

Import Export Software Policy Workshop