BHTech Company Summer Holiday

BHTech Company Summer Holiday 2016 – Another time that BHTech had a unforgettable summer holiday at Thien Duong Xu Thanh resort.

Hàng năm, Công ty Bắc Hà tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài công ty như Du Xuân đầu năm Âm lịch, nghỉ hè ở biển khi có điều kiện, hay đi dã ngoại trong ngày. Các hoạt động nhằm gắn kết các thành viên trong nội bộ Công ty và tạo không khí thoải mái, vui vẻ tạo động lực trong công việc.

Cũng như vậy, Kỳ nghỉ năm nay “BHTech Company Summer Holiday 2016” cũng là một hoạt động chung. Tại kỳ nghỉ các thành viên đã có nhiều hoạt động vui và đáng nhớ.

 

8-company-summer-holiday 7-company-summer-holiday 1-company-summer-holiday

5-company-summer-holiday 6-company-summer-holiday 2-company-summer-holiday 4-company-summer-holiday